Box Aktivitetspark

Skärgårdens Vänner i Snappertuna r.f. påbörjade arbetet med Box Aktivitetspark år 2008. Projektet var indelat i två etapper. Del I bestod av fotbollsplan, tennisplan och en mobilbastu och del II av ett servicehus för idrottsparken samt en frisbee golfbana. Den första delen av Aktivitetsparken stod färdig och invigdes den 26.8.2010.

Del II av projektet Box Aktivitetspark är färdigt och godkänt av myndigheterna i juli 2014. För att vidare utveckla aktivitetsparken har föreningen genom förverkligandet av projektet Box Motionscenter inrättat ett gym i servicehuset. Verksamheten körde igång från den 1.9 2017 och skapar härmed förutsättningar för att kunna motionera även under vinterhalvåret. För närmare upplysningar, vänligen kontakta Pepi Ahlblad tel: 0400-735651 eller Christel Westerholm tel: 040-7763505. Välkommen och bekanta er med våra utrymmen.